Notice: Undefined variable: datos in /home/bideolagunak/public_html/contacto/contacto-principal.php on line 57

Harremanetarako datuak

Bideo Lagunak, S.L.
Donostia Etorbidea, 2
Lasarte-Oria(Gipuzkoa)
Tel./Fax: 943 373 134
info@bideolagunak.com

Imágen del local
Harremanetarako inprimakia

Bete ezazu formulario hau gurekin harremanetan jartzeko.

Datu pertsonalen babesaren politika

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan (abenduaren 13koa) agindutakoari jarraiki, Bideo Lagunak, S.L.-k jakinarazten du gure formularioak betetzean borondatez emandako datuek konfidentzialtasun eta segurtasun osoa garantizatuta daukatela.

Idorperen konpromisoa da datu pertsonalen sekretua gorde eta beharrezko kudeaketa egitea beraien galera, aldaketa edota baimendu gabeko erabileratik zaintzeko.

Era berean, zure sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta ukapen eskubideez balia zaitezkeela jakinarazten dizugu, Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera, Bideo Lagunak, S.L.-ra bidaliaz "protección de datos" erreferentzia daukan eskaera.

© Bideo Lagunak, S.L. | Donostia Etorbidea, 2 | Lasarte-Oria (Gipuzkoa) | Tel./Fax: 943 373 134 | info@bideolagunak.com